Vrhunske rešitve za pomanjkanje vode v Afriki

Pomanjkanje vode v Afriki

Nobena skrivnost ni, da je voda vse bolj omejen vir, saj se številne regije po vsem svetu soočajo s pomanjkanjem vode. Zdaj se postavlja vprašanje, kateri se soočajo s tem problemom hujše kot drugi, in iskanje učinkovitih rešitev za pomanjkanje vode v Afriki postaja vse bolj potrebno.

Trenutno je Afrika najmanj varna regija z vodo, ki se sooča s hudo krizo pomanjkanja vode. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se 1 od 3 ljudi v Afriki sooča s pomanjkanjem vode, to stanje pa se poslabšuje zaradi podnebnih sprememb, urbanizacije in rasti prebivalstva. Strokovnjaki napovedujejo, da bo do leta 2025 460 milijonov ljudi v Afriki na območjih s pomanjkanjem vode. Iskanje učinkovitih rešitev za pomanjkanje vode v Afriki je ključnega pomena za reševanje te naraščajoče krize.

Ker ima voda ključno vlogo pri higieni, blaženju bolezni in zagotavljanju dobrega zdravja, je za tiste z vplivom in močjo nujno, da pomagajo povečati razpoložljivost vode v Afriki. To pomeni, da morajo mednarodne organizacije za pomoč in denarne organizacije, skupaj z inženirskimi svetovalci, mestnimi voditelji in industrijami v Afriki, sodelovati pri ublažitvi težave in izvajanju rešitev za pomanjkanje vode v Afriki.

Na srečo obstaja veliko možnih rešitev za pomanjkanje vode v Afriki. Preprosto je najti članke, ki navajajo različne strategije, vendar po naših izkušnjah nekaj metod deluje najbolje. Preden razpravljamo o teh rešitvah, se pogovorimo še o težavah, s katerimi se sooča Afrika, tako da bo resnost položaja povsem očitna.

Kaj povzroča pomanjkanje vode v Afriki?

Obstajata dve vrsti pomanjkanja vode: fizično in ekonomsko. Fizično pomanjkanje vode se nanaša na pomanjkanje vode zaradi suše, podnebnih sprememb in sprememb v vremenskih vzorcih. Gospodarska pomanjkljivost pa je po drugi strani simptom institucionalnih pomanjkljivosti, kot so slaba infrastruktura, pomanjkanje naložb in neustrezno načrtovanje. Na žalost Afrika trpi za obema vrstama pomanjkanja vode.

Kar zadeva fizično negotovost vode, je regija doživela nekaj najhujših suš, saj postaja svet zaradi podnebnih sprememb vedno bolj vroč. Jezera in reke v Afriki, ki so nekoč zagotavljala dovolj vode, se zdaj sušijo, zaradi česar morajo ljudje prepotovati nepredstavljive razdalje, da pridejo do čiste vode. Ti izzivi so predvsem posledica človekove dejavnosti, zlasti prekomernega izkoriščanja in nenehno spreminjajočih se vremenskih vzorcev.

Prekomerno izkoriščanje je največji razlog za fizično negotovost vode v Afriki. Po navedbah Earth.Org, je samo ena tretjina južnoafriških rek v dobrem stanju, pri čemer je 60 % rek v državi prekomerno izkoriščenih. Poleg tega se jezero Čad, nekoč največji vir sladke vode v Afriki, krči zaradi prekomernega izkoriščanja. Poročilo iz leta 2019 celo nakazuje, da se je od leta 1960 Čadsko jezero zmanjšalo za 90 %, predvsem zaradi prekomernega izkoriščanja, pri čemer se je njegova površina med letoma 26,000 in 1,500 zmanjšala s 1963 kvadratnih kilometrov na 2018 kvadratnih kilometrov.

Poleg tega podnebne spremembe poslabšujejo razpoložljivost vode v Afriki. Zvišanje globalnih temperatur za 1 stopinjo Celzija lahko zmanjša odtok za do 10 %. Ti vremenski vzorci naj bi še naprej zmanjševali količino padavin v Severni Afriki, kar bo poslabšalo izčrpavanje podtalnice in zmanjšalo obnavljanje podtalnice.

Se afriške regije najbolj borijo?

Medtem ko pomanjkanje vode vpliva na celotno Afriko, so nekatera območja najbolj prizadeta. Glede na Združeni narodi Gospodarska komisija za Afriko, sušne regije, predvsem v severni Afriki, se soočajo z velikim fizičnim pomanjkanjem vode. Vendar pa je v podsaharski Afriki gospodarsko pomanjkanje vode najbolj razširjeno.

Na mikroravni je 13 afriških držav kritično nezanesljivih glede vode. Na podlagi ugotovitev v Ocena globalne varnosti vode 2023, te države vključujejo Etiopijo, Eritrejo, Komore, Čad, Madagaskar, Libijo, Džibuti, Liberijo, Niger, Sudan, Južni Sudan, Somalijo in Sierra Leone. Drugo poročilo navaja, da ima na lestvici od 1 do 100 19 afriških držav vodostaj pod pragom 45. Isto poročilo nakazuje, da ima le 13 afriških držav vsaj skromno raven vodne varnosti, vključno s Tunizijo, Bocvano, Egiptom, Gabon in Mauritius.

Kako se spopasti s fizičnim pomanjkanjem vode v Afriki?

Reševanje zmanjševanja oskrbe z vodo v Afriki je velik izziv, vendar obstajajo edinstveni načini za ublažitev tega vodnega trenda. Dve inovativni glavni rešitvi fizičnega pomanjkanja vode v Afriki sta razsoljevanje in ponovna uporaba vode.

Razsoljevanje je še posebej učinkovito za čiščenje vode na obalnih območjih in somorničnih vrtinah. Ta postopek odstrani različne onesnaževalce, vključno s solmi, hranili in kovinami v sledovih. Industrije v Afriki lahko poleg terciarne obdelave vode uporabljajo tudi razsoljevanje, da zagotovijo najčistejšo vodo za svoje potrebe po tehnološki vodi.

Po razsoljevanju ponovna uporaba vode ni le možnost, ampak naslednji korak za skupnosti in industrije v Afriki. Ta izraz se nanaša na ponovno uporabo vode, potem ko je bila zbrana in obdelana. Izvajanje ponovne uporabe vode tako skupnostim kot industrijskim odjemalcem v Afriki omogoča uporabo vode za različne koristne namene, vključno s kmetijstvom, namakanjem, obnavljanjem podzemne vode, obnovo okolja, zalogami pitne vode in industrijskimi procesi. Kar je najbolj ugodno pri ponovni uporabi vode, je, da je alternativa obstoječim zalogam vode, saj pomaga povečati razpoložljivost vode, trajnost in odpornost Afrike.

Pri pobudah za ponovno uporabo gospodinjske odpadne vode je bistrenje ključna sestavina zagotavljanja visokokakovostne vode. Trajnostno, nestrupeno bioorgansko sredstvo za kosmiče, podobno Zeoturb je lahko uporabljen. Ta bioorganska tekočina je okolju varna rešitev za čiščenje, ki zagotavlja flokulacijo in bistrenje pitne vode, meteorne vode, tehnološke vode in virov odpadne vode. Pri uporabi ta rešitev odstrani onesnaževalce brez dodajanja dodatnih kemikalij, kot je običajno pri običajnih izdelkih.

Za terciarno čiščenje površinske vode, vode iz vrtin in odpadne vode, naravni in okolju prijazni mediji za čiščenje vode, kot so NatZeo filtrirni medij se lahko uporablja v filtrirnih sistemih. Ti visoko zmogljivi filtrirni sistemi zmanjšajo ravni usedlin na približno 5-mikronsko območje filtracije. Ko se enkrat izvede, lahko skupnosti in industrije vključijo ta proces v pristop z več parametri za pridobivanje trajnostne in zanesljive oskrbe s čisto vodo.

Kako se spopasti z gospodarskim pomanjkanjem vode v Afriki?

Zdaj se je enostavno vprašati, ali so rešitve za pomanjkanje vode, predlagane v tem članku, izvedljive, zlasti glede ekonomskega pomanjkanja vode. Inženirski svetovalci, vodje vodovodnih podjetij in industrijske stranke v regiji morda oklevajo glede naložb v te rešitve.

Pri Genesis Water Technologies naša ekipa strokovnjakov za vodo in odpadne vode zagotavlja stroškovno učinkovite koristi z uvedbo rešitev za pomanjkanje vode, ki so ugodne in finančno ne obremenjujoče. Sodelujemo tudi z mednarodnimi organizacijami, med drugim z US Ex-Im Bank, ki ponuja sredstva različnim kvalificiranim skupnostim in industrijskim strankam v Afriki za pridobitev zanesljive in varne obdelane vode za njihovo delovanje.

Partnerstvo s strokovnjaki

Težave z nezanesljivo vodo v Afriki ne bodo izginile, razen če pride do drastičnih sprememb. Pri določanju prednosti in zmanjševanju fizičnega pomanjkanja vode in ekonomskega pomanjkanja vode je treba znatno izboljšati – vendar tega izboljšanja ni mogoče doseči brez pomoči strokovnjakov.

Da bi afriške države naredile korake v pravo smer, se morajo zanesti na prave partnerje, zato naša ekipa obsežno sodeluje z lokalno usposobljenimi inženirskimi svetovalci, deležniki skupnosti in industrijami po vsej regiji, da bi uresničili te skupne cilje za čisto in varno oskrba z vodo.

Skupaj je to dosegljivo in veselimo se sodelovanja z vašimi organizacijami pri teh prizadevanjih.

Če želite izvedeti več, nam pišite na customersupport@genesiswatertech.com. Veselimo se sodelovanja z vami pri zmanjševanju pomanjkanja vode v Afriki.