Primeri dobre prakse

Energetski sektor

Močna generacija

Študija primera dovodne vode v kotlu - objekt za proizvodnjo energije

Naftna in plinska industrija

Ponovna uporaba procesne vode - industrija nafte in plina

Petrokemična procesna voda

Ponovna uporaba procesne vode - industrija nafte in plina

Kmetijski sektor

Kmetijska predelava

Vrtec kmetijskih rastlin

Sektor za hrano in pijačo

Predelava pijač (pijača in mlečni izdelki)

Elektrokoagulacijske rešitve

Destilarna za alkoholne pijače

Dezinfekcija ultravijolične tehnologije

Sektor občinske infrastrukture

Desalinacija morske vode

Vodna infrastruktura - razsoljevanje morske vode

Ponovna uporaba gospodinjskih odpadnih voda

Decentralizirana ponovna uporaba vode

Študija primera humanitarne kioske za čiščenje vode - Haiti

Čiščenje vode za humanitarni kiosk - Haiti

Hotelski in gradbeni sektor

Hotelska ponovna uporaba vode / procesne vode

Industrijski sektor

Industrija celuloze in papirja

Progresivni celulozni procesi

Industrija barvnih pigmentov

Trajnostna ponovna uporaba vode v industriji barvnih pigmentov

Čiščenje tekstilne odpadne vode

Trajnostna ponovna uporaba vode v tekstilni industriji

Vas zanimajo rešitve trajnostne obdelave vode Genesis Water Technologies?