Kaj storijo občine za reševanje problema staranja vodne infrastrukture?

Starajoča se vodna infrastruktura

Kazalo:

Naraščajoči izziv staranja vodne infrastrukture

Ni skrivnost, da je starajoča se vodna infrastruktura pereč problem za občine po vsej Ameriki. Glede na dotrajane kanalizacijske sisteme, pogoste prekinitve vodovoda in stare cevi, ki ogrožajo varno pitno vodo in regionalno kakovost vode, je jasno, da je treba nekaj storiti.

Da stvari postavimo v perspektivo, razmislimo o tem: The American Water Works Association (AWWA) ocenjuje primanjkljaj naložb v višini 655 milijard dolarjev v naslednjih dveh desetletjih samo v javnih službah v ZDA. Ta osupljiva številka predstavlja sredstva, ki so potrebna ne samo za zamenjavo izrabljenih komponent, temveč tudi za izgradnjo novih objektov za izpolnjevanje naraščajočih potreb.

Podrobnejši pogled na naše trenutno stanje

Če se sprašujete, kako smo prišli sem, pomislite, kdaj je bila večina podzemnih cevovodov postavljena – po drugi svetovni vojni je prišlo do razcveta stanovanj ali celo prej. Ti sistemi so bili zasnovani za manjše populacije z nižjo porabo vode, kot zahtevajo današnji standardi.

Ko se te strukture približujejo koncu predvidene življenjske dobe ali jo v celoti presežejo, postajajo vse bolj nagnjene k okvaram, kar vodi do puščanja in razpok, kar lahko povzroči resne motnje. To je lahko neprijetno in nevarno zaradi možnih zdravstvenih tveganj, saj lahko onesnaževalci prodrejo v našo oskrbo s pitno vodo med večjimi razpokami cevi ali s postopnim pronicanjem iz korodiranih cevi.

Skupaj naprej

Da bi se neposredno spopadli s tem ogromnim izzivom, je treba upoštevati več ključnih dejavnikov:

  1. Vztrajna osredotočenost lokalnih oblasti na nadgradnjo starajoče se infrastrukture,

  2. Podpora zvezne vlade,

  3. Strategija urbanega razvoja, ki vključuje mestni strateški načrt zelene infrastrukture.

Vse ob ozaveščanju s kampanjami, kot je projekt Yellow Light Municipal Finance in drugimi podobnimi pobudami.

Vloga lokalnih oblasti pri izboljšanju vodnih sistemov

Lokalne oblasti so hrbtenica, ko gre za vzdrževanje vodnih sistemov. Zagotavljajo varno pitno vodo, kot določata Zakon o varni pitni vodi in Zakon o čisti vodi.

Staranje cevi? Brez težav. Mesta, kot je Durham, so ta izziv sprejela neposredno. Dajanje prednosti kapitalskim izboljšavam na podlagi lastniškega kapitala je njihov načrt igre. Evo, kako delajo razliko.

Pri inovativnih rešitvah ne gre le za individualno reševanje težav; sodelovanje je lahko tudi ključno. Okrožje Summit to dobro ve, to okrožje sodeluje z več zainteresiranimi stranmi za regionalne programe učinkovite rabe vode. Preverite, kaj so počeli tukaj.

Občine se ne ustavijo pri reševanju starajoče se infrastrukture ali podpori strateški infrastrukturi – del njihove agende so tudi dolgoročni načrti kapitalskih izboljšav.

Zakaj je vključenost občin zdaj bolj pomembna kot kdaj koli prej?

  • Boj proti starajoči se infrastrukturi:

Podpora zvezne vlade v kombinaciji s strategijami urbanega razvoja, ki vključujejo strateški načrt zelene infrastrukture mesta/mesta, je naredila idealen čas, da se lokalne vlade osredotočijo na nadgradnjo starajoče se infrastrukture.

To ne zagotavlja samo izboljšanih storitev, temveč podpira tudi trajnostno rast in odpornost na prihodnje izzive.

  • Ozaveščanje javnosti:

Poleg fizičnih posodobitev imajo občine ključno vlogo pri ozaveščanju javnosti o teh ključnih vprašanjih. Kampanje, kot je projekt Yellow Light Municipal Finance, pomagajo izobraževati državljane o tem, kam gredo njihovi davčni dolarji in zakaj je vlaganje v naše vodovodne sisteme tako pomembno.

  • Spodbujanje enakosti in sodelovanja:

Nenazadnje, lokalne oblasti spodbujajo pravičen dostop do čiste pitne vode, hkrati pa spodbujajo sodelovanje za skupne cilje, povezane z rešitvami za integrirano upravljanje virov. To pozitivno prispeva k dolgoročnim prizadevanjem za trajnost znotraj skupnosti po vsej Ameriki.

Javno-zasebna partnerstva za izboljšane naložbe v vodne storitve

Na področju starajoče se vodne infrastrukture javno-zasebna partnerstva (JZP) povzročajo valove. Ta sodelovanja združujejo občinske organe in zasebne subjekte, da združijo vire, strokovno znanje in inovativne pristope.

Čarovnija se zgodi, ko vladni organi združijo moči z vodilnimi v industriji. Skupaj lahko ustvarijo celovite rešitve za upravljanje vodnih virov, ki naše zastarele sisteme spremenijo v modele učinkovitosti in trajnosti.

Svetel primer je zvezna pobuda, znana kot državni obnovljivi sklad za čisto vodo. Ta program izkorišča vladna sredstva in naložbe zasebnega sektorja za podporo strateške infrastrukture v okviru dolgoročnih načrtov za izboljšanje kapitala v ameriških občinah.

Tu pa ne gre samo za denar; gre tudi za operativno učinkovitost, pridobljeno z deljenjem odgovornosti v teh pobudah. Vključevanje zasebnega sektorja pogosto vključuje vrhunske tehnologije, ki vodijo k izboljšanju zagotavljanja storitev v verigah oskrbe s pitno vodo v naših mestih.

Čeprav imajo takšna partnerstva ogromne potencialne koristi, obstajajo tudi izzivi, kot so vprašanja upravljanja pogodb ali razlike med javnimi cilji in motivi dobička podjetij. Zato jasne pogodbe, ki razmejujejo vloge vsake strani, skupaj z robustnimi nadzornimi mehanizmi postanejo ključni sestavni deli za uspešno sodelovanje v okviru tega finančnega modela. Več o tem tukaj.

Občine sprejemajo javno-zasebna partnerstva: ali je to situacija, v kateri zmagam?

Za povečanje njihove učinkovitosti pri izboljšanju starajočega se omrežja cevi v Ameriki prek modela javno-zasebnega sodelovanja je potrebno premišljeno strukturiranje vseh vpletenih strani – zagotavljanje pravičnega dostopa do varne pitne vode ne glede na socialno-ekonomski status ostaja najpomembnejše v vseh strategijah urbanega razvoja, ki vključujejo strateško zeleno mesto. infrastrukturni načrt.

Izjemne koristi obravnave starajoče se vodne infrastrukture za javno zdravje

Kaj pomeni nadgradnja zastarele vodne infrastrukture? Ne gre le za zamenjavo zastarele vodovodne napeljave in optimizacijo naših vodovodnih omrežij. Te nadgradnje in naknadne opremljanja teh sistemov prinašajo tudi ogromne koristi za javno zdravje.

V bistvu, ko občine vlagajo v posodobitev svojih starajočih se cevi in ​​postopkov čiščenja z novejšimi materiali in tehnologijami, znatno zmanjšajo tveganje izpiranja svinca v pitno vodo. To neposredno vpliva na varovanje zdravja skupnosti.

Izogibanje boleznim, ki se prenašajo z vodo, z izboljšanimi sistemi

Poleg zmanjševanja tveganj izpostavljenosti svincu imajo izboljšani vodni sistemi bistveno vlogo pri preprečevanju izbruhov bolezni, ki se prenašajo z onesnaženo pitno vodo. The Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) našteva številne patogene, ki se lahko širijo na ta način in povzročajo bolezni, kot sta giardiaza ali legionarska bolezen.

Zato morajo mesta dati prednost nadgradnji svoje starajoče se infrastrukture; to zagotavlja čistejše in varnejše pitje, hkrati pa ščiti skupnosti pred morebitnimi grožnjami, ki jih predstavljajo ti škodljivi mikroorganizmi.

Fiskalna učinkovitost: prihranek pri stroških zdravstvenega varstva

Zanimiva perspektiva izhaja iz premisleka o tem, kako lahko vsak dolar, porabljen za izboljšanje infrastrukture pitne vode v naši državi, povzroči znatne prihranke zaradi zmanjšanih stroškov zdravstvene oskrbe, povezanih z boleznimi, ki jih povzročajo onesnažene ali nevarne zaloge. Čeprav se določene številke lahko razlikujejo glede na lokalne okoliščine in demografske podatke, splošen trend k fiskalni učinkovitosti postane očiten, če na to vprašanje gledamo celostno.

Preprosto povedano: vlaganje v posodobitev naših propadajočih cevovodov ne pomeni le zagotavljanja zanesljivega dostopa do čiste in varne vode, ampak ta naložba deluje kot močno orodje za spodbujanje bolj zdravih skupnosti po vsej Ameriki.

Prihodnji obeti za starajočo se vodno infrastrukturo

Reševanje vprašanja staranja vodne infrastrukture je maraton, ne sprint. To je stalna zaveza, ki jo morajo občine prevzeti, da bi zaščitile svoje strategije urbanega razvoja in strateški načrt zelene infrastrukture vaše skupnosti ali mesta.

Ne gre le za popravljanje težav, ko se pojavijo. Gre za pripravo naših mest na prihodnost z vgradnjo odpornosti v samo njihovo strukturo. Osredotočiti se je treba na trajnost – zagotoviti je treba, da so novi razvojni načrti zasnovani s tem bistvenim vidikom.

Podpora zvezne vlade ima tudi tukaj pomembno vlogo, saj zagotavlja prepotrebno podporo lokalnim oblastem, ki se spopadajo s temi zapletenimi vprašanji. S pobudami za financiranje in regulativnim nadzorom pomagajo utreti pot do boljših sistemov pitne vode in odpadne vode po vsej državi. Poročilo o ameriški infrastrukturi za leto 2023, ki ga je izdalo Ameriško združenje gradbenih inženirjev, poudarja, kako pomembna je v resnici zvezna naložba, ko gre za izboljšanje te kritične infrastrukture.

Svojo vlogo pri reševanju tega vprašanja ima tudi ozaveščanje javnosti; izobraževanje državljanov prek kampanj, kot je Project Yellow Light Municipal Finance, jim lahko pomaga razumeti, kako občinske finance vplivajo na vsak vidik življenja skupnosti, vključno z optimiziranim čiščenjem odpadne vode in zagotavljanjem varne pitne vode.

  • Ohranjanje fokusa:

Glede na to, kaj je pred nami? Še naprej se moramo osredotočati na nadgradnjo starajoče se infrastrukture, hkrati pa raziskovati inovativne in trajnostne pristope, kot so integrirane rešitve za upravljanje vodnih virov, ki bi potencialno lahko zadostile naraščajočemu povpraševanju po čistih zanesljivih virih, ne da bi pretirano obremenile obstoječe vire.

  • Spodbujanje inovativnosti:

Spodbujati moramo inovacije na vseh ravneh od načrtovanja do izvedbenih stopenj. Zato smo vedno korak pred izzivi, ki jih predstavljajo dotrajane cevi, napeljave, procesi čiščenja, kanalizacijski sistemi itd. To nam bo omogočilo, da bomo sledili hitri urbanizaciji in rasti prebivalstva, ki se danes pojavljata v mnogih delih države.

  • Ozaveščanje in izobraževanje:

Nenazadnje je pomembno povečati ozaveščenost prebivalstva o zadevah, povezanih s kakovostjo vode in razpoložljivostjo njihove dnevne oskrbe z vodo.

Kaj stori mesto, da se spopade z izzivi starajoče se vodne infrastrukture – pogosta vprašanja

Kako lahko mesta izboljšajo trajnost vode?

Mesta lahko izboljšajo trajnost vode z izvajanjem integriranega upravljanja vodnih virov, nadgradnjo starajoče se infrastrukture, integracijo optimiziranih tehnologij za čiščenje vode, kot je Zeoturb, sprejemanjem strategij zelene infrastrukture in spodbujanjem javno-zasebnega sodelovanja za izboljšanje naložb v vodne storitve.

Kaj je starajoča se vodna infrastruktura?

Starajoča se vodna infrastruktura nanaša na zastarele ali propadajoče sisteme čiščenja, ki se uporabljajo za čiščenje in distribucijo pitne vode ali gospodinjskih odpadnih voda. To vključuje stare cevi, črpalke, čistilne naprave in kanalizacijske vode, ki pogosto puščajo ali se zlomijo.

Kateri sta dve težavi, ki obremenjujeta našo oskrbo z vodo in staranje sistemov za čiščenje vode?

Obremenitev naše oskrbe z vodo skupaj s staranjem sistemov vodi do pogostih motenj storitev zaradi pokanja cevi in ​​morebitne kontaminacije zalog za pitje, kar predstavlja veliko tveganje za zdravje.

Zakaj je treba vodno infrastrukturo izboljšati?

Da bi zagotovili standarde varne pitja v skladu z Zakonom o varni pitni vodi, preprečili bolezni, povezane z onesnaženo vodo, zmanjšali izpostavljenost svincu iz starejših cevovodov, hkrati pa upoštevali vidike pravičnosti pri kapitalskih izboljšavah.

zaključek

Starajoča se vodna infrastruktura je pereč izziv, s katerim se spopadajo občine in skupnosti po vsej ZDA.

Od propadajočih cevi do kanalizacijskih sistemov na koncu njihove življenjske dobe je grožnja izpusta onesnažene odpadne vode, ki vpliva na regionalno kakovost vode in varno pitno vodo, resnična in takojšnja.

Inovativne rešitve so se pojavile kot svetilniki upanja, ki prikazujejo, kako lahko integrirano upravljanje virov spremeni našo starajočo se infrastrukturo v učinkovite, optimizirane trajnostne sisteme.

Mesta, kot sta Evans in Philadelphia v ZDA, dajejo zgled s programi, osredotočenimi na učinkovitost vode oziroma trajnost.

Holistični pristop družbe Denver Water k zamenjavi vodilnih servisnih vodov je pokazal velik potencial pri zmanjševanju izpostavljenosti svincu, medtem ko Hoboken zajema meteorno vodo s celovito implementacijo zelene infrastrukture.

Vendar ostaja financiranje teh potrebnih nadgradenj očitna ovira za številne skupnosti in mesta kljub javni podpori ukrepov za izboljšanje infrastrukture.

Genesis Water Technologies ponuja trajnostno vode tehnologije in Storitve namenjena pomoči občinam in skupnostim pri premagovanju teh izzivov.

Čas je, da damo prednost naložbam v takšne rešitve ne le za izboljšanje javnega zdravja, ampak tudi za dolgoročno vzdržnost naših sistemov za čiščenje vode na nacionalni ravni.

Če želite izvedeti več o rešitvah GWT za čiščenje komunalne vode in odpadne vode za vas ali vaše zahteve glede čiščenja vode, se obrnite na naše strokovnjake za vodo in odpadno vodo pri Genesis Water Technologies. Lahko nas pokličete na +1 877 267 3699 ali nam pošljete e-pošto customersupport@genesiswatertech.com. Veselimo se, da vam lahko pomagamo pri teh potrebah.